Skanego ApS er leverandør af produkter og løsninger til primært fjernvarme- og drikkevandsindustrien.

Om Skanego ApS

Skanego ApS er stiftet i september 2019. Filosofien bag virksomheden er, at skabe værdi for de enkelte forsyningsselskaber til fordel for forbrugerne. Dette skal blandt andet komme til udtryk ved en høj kvalitet til fair priser.

Jeg, Gert Bøgeskov Kristensen, har igennem en længere årrække været beskæftiget inden for fjernvarmeindustrien og har i den forbindelse tilegnet mig en stor viden om, hvilke løsninger der er at foretrække i de forskellige situationer. Denne viden er underbygget ved deltagelse i standardiseringsarbejdet omkring udarbejdelsen af de nye fjernvarmestandarder, der udkom i slutningen af 2019.

Har du nogle spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe

Kontakt os nu