CSR-politik

Hos Skanego er vi bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar, herunder den måde forretningen påvirker samfundet.

Med denne CSR-politik (Corporate Social Responsibility) bekræfter vi vores forpligtelse til at handle etisk i udførslen af virksomhedens aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, at følge gældende lovgivning, internationale standarder og menneskerettigheder.

Vi vil på alle måder være en troværdig virksomhed, der forener høj etik og moral med professionelle og kommercielle beslutninger.

Derudover samarbejder vi løbende med hele vores forsyningskæde for at forbedre den sociale og miljømæssige påvirkning af vore produkter og services.

Menneskerettigheder

Vi respekterer de gældende menneskerettigheder, og tolererer ikke børnearbejde eller tvangsarbejde i egne selskaber, hos underleverandører eller deres partnere.

Vi diskriminerer ikke på grund af køn, religion eller seksualitet og tilstræber at behandle vores medarbejdere retfærdigt i alle henseender.

Medarbejdere og arbejdsmiljø

Medarbejderene er vores vigtigste ressource og vi vil sikre, at medarbejderne har ansættelsesrammer, der altid følger gældende love og kollektive aftaler. Vi vil arbejde for at sikre, at medarbejderene har udviklingsmuligheder ved at tilbyde efteruddannelse og træning.

Et sundt arbejdsmiljø er en del af virksomhedens DNA og vi vil sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde ved en rummelig og inkluderende arbejdskultur.

Vi diskriminerer ikke på grund af køn, religion eller seksualitet og tilstræber at behandle medarbejderne retfærdigt i alle henseender.

Miljø

Vi arbejder løbende på at sikre et bæredygtigt ressourceforbrug og at reducere vores påvirkning af miljøet, blandt andet ved løbende at optimere transport i hele logistikkæden.

Vi vil tillige arbejde for at formindske de miljøbelastninger, der kommer fra udførelsen af vores aktiviteter,  både hos os selv og hos vores samarbejdspartnere for at fremme den miljømæssige ansvarlighed.

Anti-korruption

Vi vil opretholde en høj grad af integritet og ansvarlighed og tolererer ikke korruption, hverken direkte eller indirekte. Vore medarbejdere må ikke tage imod nogen form for bestikkelse og ikke give særlige fordele til kunder, agenter, leverandører, embedsmænd eller samarbejdspartnere.

Vi accepterer heller ikke bestikkelse gennem mellemmænd eller de såkaldte facility payments (mindre betaling, der vil fremrykke en beslutning eller aktivitet).

Lokalt engagement

Vi engagerer os i lokalsamfundet og interesserer os for, hvad der foregår omkring os. Dette blandt andet via medlemskab i netværk og foreninger, der skal fremme lokal erhvervsvækst.

Sponsering

Vi støtter primært lokale foreninger, der har til formål at fremme sundhed og idræt hos børn og unge med fokus på fællesskabet. Derudover støtter vi relevante projekter og organisationer for svage og udsatte i samfundet.